فرم همکاری یک طرح

مرام نامه


لطفا مرام نامه یک طرح را بخوانید


<< این فرم 4 صفحه میباشد در هر مرحله بعد از ثبت به ادامه بروید >>


1- من تمام وقتم را روی یک طرح میگذارم و از خودم هیچ سایتی ندارم
2- تمامی مشتریان را به یک طرح معرفی میکنم و برای خودم کاری انجام نمیدهم
3- هیچگونه حقوق ماهیانه نداریم و به میزان سود به صورت درصدی حساب میشود
4- اگر کسی را به یک طرح معرفی کنید 15% از کل پول به شما تعلق میگیرد
5- عاشق کارتان باشید و با آن زندگی کنید. قبل از کار زندگی در جریان است.
6- مسئولیت انجام لیست وظایفتان را بپذیرید و به بهترین نحو ممکن انجامشان دهید.
7- اجتماعی باشید، به فکر منافع تیم باشید در نهایت منفعت تیم، بیشتر به نفع شماست.
8- قدرت ایجاد داشته باشید ولی دوباره کاری نکنید.
9- در یک حوزۀ خاص حرفه ای باشید و در سایر حوزه ها آگاه.
10- پیشنهادهای کاربردی بدهید و از فرصت ها استفاده کنید.
11- زکات علم‌تان را به موقع بپردازید !
12- بپذیرید که کیفیت پروژه با تیمی متخصص، بیشتر از فردی متخصص است.
13- خوش قول و در زمان سنجی دقیق باشید.
14- خودتان را با سطح توانمندی های خودتان مقایسه کنید، نه با دیگران.
15- توانمندی هایتان را برای رسیدن خدمت به مردم و ایجاد آثاری ماندگار به کار بگیرید.
16- در پی کسب ثروت، شهرت، پیشرفت، دانایی و توانایی باشید ولی طمع کار نباشید.
17- از ثروت، شهرت، پیشرفت، دانایی و توانایتان استفاده کنید و در لحظه لذت ببرید.
18- قدر توانتان تلاش کنید و مطمئن باشید که روزی را خدا می دهد.

تمامی شرایط را قبول میکنم ، ادامه -->